mentalisme

Het is de gedachte die telt!!!

Mentalisme

een vorm van amusement waarbij de mentalist de illusie wekt dat hij over buitengewone mentale vaardigheden en vermogens beschikt. Daarbij kan het gaan om beïnvloeden, voorspellen en gedachtenlezen, maar ook om een uitzonderlijke vaardigheid in het uitvoeren van rekenkundige bewerkingen en het onthouden van gegevens.

Telepathie

Telepathie betekent letterlijk ‘voelen op afstand’. De term is een afkorting voor mentale telepathie en verwijst naar gedachtenlezen of gedachtencommunicatie

Mind control

een methode waarbij onder bepaalde omstandigheden bij een persoon de oude gedachten en ideeënpatronen worden uitgewist en vervangen door nieuwe

Lichaamstaal

het geheel van communicatieve boodschappen dat door middel van gebaren, mimiek, lichaamshouding en oogcontact wordt overgebracht dus niet d.m.v. het gesproken woord.

meer info en boekingen

Heeft u vragen? We bespreken graag welke mogelijkheden er zijn voor uw bedrijf of vereniging.